Piotr Barański MIASTO ROŚLINNE (2018, MaMiKo) 

Kilka wierszy z tomiku:

Kardiologia

Obrazy ze starego koncertu.
Dzisiaj publiczność trzyma w rękach
raczej inne światełka.
W porównaniu z nimi
tamte płomyki zapalniczek
wydają się bardziej pochodzić
z komórek.

Uczestnicy

nie mówi się wyraźnie o słońcu
w definicji horyzontu
o tym że istnieją tam miejsca
gdzie w odpowiednich chwilach i ono
pozornie styka się z wodą czy ziemią

jakby przyjmując że w tym
dotyku krawędzi tarczy
uczestniczy na dole
sam horyzont

jakby przyznając dotyk
dotykowi

Rzuty z autu

Meble, papier
i większość innych rzeczy,
które powstają z drzew – tak. Ale już
drewniane podłogi nie. Nie rzucają cieni,
choć drzewa są w nich tak samo
jak w powyższych przedmiotach
za linią.

Podatek liniowy

Ani wody, ani lądy
nie doznają uszczupleń,
fundując horyzont.

Gołębi umysł

Jako wyraz uznania
pióra składane
przed postacią graną
przez Russella Crowe’a.

I ptaki może tak
doceniają kogoś z miasta,
że kładą tu pióra
metodą gubienia.

Dalszy
 

Od kaset
zaczął się cd
winyli.

Reklamowa

Pytanie o to, czy
z wiatrem przesuwająca się
po chodniku ulotka
jest bardziej
obrazem wiernej służby,
czy dezercji
z kampanii.

Liczba
 

Odkąd mówi się
dużo o PR-ze,
wzrasta liczba pi.

Dyskproporcja
 

Pudełko ma dla płyty
w sobie mniej miejsca
niż płyta ma w sobie
dla pudełka,
mimo że tyle samo.

Wzór geometryczny

Wiele konturów,
choćby ścian, choćby książek,
znalazłoby boczne pokrewieństwo

w linii prostej.
Życie w obfitości
 

O najważniejszym najczytelniej.
Tylko w Chrystusie możemy kwitnąć
w pełni.

Piotr Barański RYM (2018, MaMiKo)

Kilka wierszy z tomiku:

Optyka

Potrzebującego,
który czasem
jest nieujawniony
potrafią przybliżać
oczy nieuzbrojone.

Lokalizacje


Nazwy miast na mapach umieszczane są obok punktów,
które odzwierciedlają położenie tych miejscowości. I tak – mamy Kraków

pod Krakowem, w miejscu, w którym w rzeczywistości może
nie występować to słowo. W przeciwieństwie do miasta,

gdzie choćby na tablicach wjazdowych, instytucjach, dworcu. Jednakże
mapy w tej kwestii nie mogą kłamać – posiadając słowo na sobie,

też dają mu miejsce.

a b c d

litery użyte nie dla słowa traktuje się
przeważnie na dwa sposoby
albo w celach porządkowych czyli
poddaje się obróbce cyfrowej
albo robi się na nich testy

Egzamin praktyczny


Permanentnie zastaje cyfry. Zawsze, gdy czegoś
jest ileś lub nie ma. Kiedy cyfra zdaje na liczbę,
nawet jedynka zalicza.

Polszczyzna


Kawka znaczy zależnie od kontekstu albo intencji,
herbatę polszczyzna zdrabnia idealnie.
Przygotowała esencję.

Uniformy


Dress code niejako. Po strojeniu dźwięki
nadają się do pracy
na akord.

Wręczanie pojęć


Oceany stale
dystrybuują słowo kontynent dla lądów,
które zawsze, więc i teraz
zaopatrują wodę w ocean.

Ewangelia


Przyjście Miłości,
„aby owce miały życie
i miały je w obfitości”.

Piotr Barański KOMUNIKACJE (2017, MaMiKo) (Z „KOMUNIKACJI” usunąłbym polityczno-publicystyczny wiersz *** wydarzenia fakty wiadomości)

Kilka wierszy z tomiku:

***


tylko o świcie wschód
jest jednocześnie
kierunkiem
i ruchem

słońca wykonywanym
przez planetę

Techniki śledcze


Tramwaj, ktoś ze słuchawkami
wzywa palcem na przesłuchanie
płytę lub książkę.

Już na długo przed epoką smartekranów
świecono żarówką
w literaturę,
swingowano taśmy
na muzykę.

Wróble


W audycji przeczytano
kilka wpisów z dzisiaj.

Naturalne tweety
są lepsze
muzycznie.

Płyta


o następny blok z muralem

wielka płyta zaczyna mieć utwory

mieć okładki

Adresy


Kolejne skrawki ziemi
zamienione w tereny

budowy. Buduje się
ludzkie albo biurowe

adresy. Wszystko w nich

– poza ulicą, kodem
pocztowym, miastem –

dlatego to tak
czasochłonne.

Znaki czatu


Zdjęcia niezabezpieczone kliszą.

Rozmowy, które gwarantuje
kontrakt messendżerski.

Coraz częściej potrzebujemy profili,
żeby się zobaczyć
en face.

Wiersz bez pomysłu


Narzekania na model
podziału terytorialnego,
a przecież każdy by,

nie mając lepszego pomysłu,

albo w ogóle nie dzielił,
albo raz, a nagminnie
powołał powiaty

i województwa
na tym.

Logowanie


znakami towarowymi
zalogowano
oprócz produktów także sporo
widocznych miejsc

i odtąd o ten szyld
czy o ten biurowiec
wyglądają na markowe

i na podrobione bo firmy ze znaków

nie robiły ich

Przetwórczość


Supermarket. Kolejki do kas. Wózki,
które bez promocji stanieją o jeden złoty

czy dwa po odprowadzeniu. Zawierające
materiał na kupno. Zawsze tego wystarcza
na jednoczesne otrzymanie sprzedaży.

W bagażnikach zakupy, cięższe o paragon,
siatki i logo. Choćby z tego parkingu
ruszyć z chlebem dla kogoś. Z dóbr

uzyskać dobro.

Pokój


Każdy dom, który nad ranem zostaje
w mieszkaniu, może mieć najwyżej
funkcję przypominania się ciepłem.

Jedynym pokojem, z którego przytulności
można nie wychodzić, chodząc po świecie
jest pokój Chrystusa.

Copyright Piotr Barański